Begravningsförsäkring

Det finns flera alternativ att försäkra sig om att det finns pengar till en begravning. Det vanligaste är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning, om den avlidne inte har nedtecknat sina önskemål i t ex Livsarkivet.

Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen, vad som än händer, tecknar man en begravningsförsäkring. Här kan du läsa mer om en av de allra förmånligaste - ”Memento Begravningsförsäkring”.