Bouppteckning

En bouppteckning måste upprättas för en avliden person. Bouppteckningen skall förrättas av två kunniga och trovärdiga gode män som ej får vara dödsbodelägare, efterarvingar eller ombud för någon av dem. Förrättningen skall hållas senast tre månader efter dödsdagen. Skatteverket registrerar därefter bouppteckningen. I bouppteckningen redovisas den avlidnes samtliga tillgångar och skulder men har också en stor civilrättslig betydelse. En korrekt bouppteckning förebygger onödiga arvstvister.

 

Karin

Karin Johansson
Boutredare
Strömsund, Hoting, Dorotea

Tel. 076-841 53 01

Torggatan 2
824 70 Delsbo

Boutredare