Gravsten

Kontakta oss på begravningsbyrån så hjälper vi till med utformning av eller renovering av befintlig gravsten. Vi ser till att allt fungerar, från utformning och beställning tills gravstenen kommer på plats – vi är med hela vägen.
Vi samarbetar med Norrsten.

Vi har tagit fram en skrift som heter "Stenar berättar", som är tänkt att vara en inspirationskälla inför valet av gravsten. Ingen kräver av dig att du ska vara poet eller filosof för att du ska fundera ut gravsten. Det behövs inte heller. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar av skriften ”Stenar berättar”.