Länkar till de vanligaste fonderna

Här nedan finner du några av de vanligaste minnesfonderna. Samtliga har sexsiffriga 90-konton, vilket innebär att de står under kontroll av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI. 

Alzheimerfonden, Insamlingsstiftelsen
  »Webbsida | »E-post | Tel: 046-14 73 18 | Postgiro 901119-8
 
Amnesty International
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-729 02 00 | Postgiro 900072-0
 
Astma och Allergiförbundet Forskningsfond
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-506 28 200 | Postgiro 900374-0
 
Barncancerfonden/Barncancerföreningarnas
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-584 209 00 | Postgiro 902090-0
 
Cancerfonden-Riksföreningen mot cancer
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-677 10 00 | Postgiro 901986-0
 
Cancersjukas Riksförbund, Sveriges
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-31 82 05 | Postgiro 900312-0
 
Demensfonden, Stiftelsen
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-658 52 22 | Postgiro 900858-2
 
Diabetesförbundets Forskningsfond, Stiftelsen Svenska
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-564 821 00 | Postgiro 900901-0
 
Erikshjälpen
  »Webbsida | »E-post | Tel: 0383-46 74 50 | Postgiro 900928-3
 
Föräldraföreningen spädbarnsdöd
  »Webbsida | »E-post | Tel: 0340-102 51 | Postgiro 900212-2
 
Geriatriska Fonden
  »Webbsida | »E-post | Tel: 018-12 52 21 | Postgiro 900495-3
 
Hjärnfonden, Insamlingsstiftelse
  »Webbsida | »E-post | Tel: 020-523 523 | Postgiro 901125-5
 
Hjärt- och lungsjukas Riksförbund
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-556 062 00 | Postgiro 900011-8
 
Hjärt-Lungfonden, Sv Nationalför
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-566 24 200 | Postgiro 900347-6
 
Hjärtebarnsföre / Hjärtebarnsfonden
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-442 46 50 | Postgiro 900587-7
 
Individuell Människohjälp
  »Webbsida | »E-post | Tel: 046-32 99 30 | Postgiro 900706-3
 
Läkare utan gränser
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-55 60 98 00 | Postgiro 900603-2
 
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-677 70 10 | Postgiro 901007-5
 
Parkinsonförbundets Forskningsfond
  »Webbsida | »E-post | Tel: 031-41 34 70 | Postgiro 900794-9
 
Reumatikerförbundet
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-692 58 00 | Postgiro 900319-5
 
Rädda Barnens Riksförbund
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-698 90 00 | Postgiro 900100-9
 
Röda korsets centralstyrelse, Svenska
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-665 56 00 | Postgiro 900800-4
 
Sjöräddningssällskapet
  »Webbsida | »E-post | Tel: 031-29 00 90 | Postgiro 900500-0
 
SOS-Barnbyar, Sverige, Föreningen
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-545 832 00 | Postgiro 900203-1
 
Stiftelsen Frälsningsarméns insamlingar
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-562 282 00 | Postgiro 900480-5
 
Stiftelsen för palliativ medicin
  »Webbsida | »E-post | Tel: 013-22 23 94 | Postgiro 900835-0
 
Stiftelsen Radiohjälpen
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-784 24 42 | Postgiro 901950-6
 
STROKE-Riksförbundet
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-97 06 30 | Postgiro 900530-7
 
Sv Journalens Läkarmission o Hjälpverks
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-620 02 00 | Postgiro 901718-7
 
Svenska Kyrkan / Lutherhjälpen
  »Webbsida | »E-post | Tel: 018-16 95 00 | Postgiro 900256-9
 
Svenska Kyrkans mission
  »Webbsida | »E-post | Tel: 018-16 95 00 | Postgiro 909999-5
 
Sveriges Lions hjälpfond
  »Webbsida | »E-post | Tel: 0346-59901 | Postgiro 901948-0
 
Vi planterar träd Insamlingsstiftelsen (Vi-skogen)
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-769 86 36 | Postgiro 900508-3
 
Världsnaturfonden WWF
  »Webbsida | »E-post | Tel: 08-624 74 00 | Postgiro 901974-6