background-image

Val av begravningsceremoni

En av de första saker du har att ta ställning till är vilken form av begravningscermoni som ska hållas. Vill du ha en kyrklig eller borgerlig begravning eller någon annan form av ceremoni?

Kyrklig begravning
Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Dess tema, markerat i begravningsbönen, är minnet av den avlidne, tröst och medkänsla med de efterlevande och påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv.

Borgerlig begravning
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.
Det finns inget regelverk förutom lagtexten; ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd”.

Vi kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).
I vissa fall har kommuner utsedda officianter som oftast kan åta sig uppdrag.

Cermonier enligt andra trossamfund
Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. 

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett vilka önskemål du har.